Besteguide.com – Tải game, Download ứng dụng về điện thoại miễn phí cho Android, iOS.

CPU sleeper quad core 3.7 – Tắt bớt 2 nhân CPU cho máy lõi tứ

Đánh giá
9.5/10

Giới Thiệu ( CPU sleeper quad core 3.7 – Tắt bớt 2 nhân CPU cho máy lõi tứ )

Nội dung chính

Giới thiệu: Đây là một trong chương trình giúp bổ trợ cho máy Android tiện tặn pin ấn bằng cách tắt bớt 2 CPU không dùng đến nhiều tới, rất hấp dẫn cho các bạn chỉ dùng máy để nghe gọi hoặc nhắn tin, có vẻ tiện tặn pin cho máy bạn tới cả cao nhất. Để xử dụng mọi người Chỉ việc chọn vào “Auto Start-Up” (để mở ra phần mềm mọi khi máy bật nguồn lại), và chọn “Start CPU Sleep” là xong. Lưu ý là máy CPU lõi tứ xử dụng mới đạt ngưỡng tối đa nhé.

Yêu cầu: Quyền root. Giá trên CH Play là một trong.49$, nơi đây là không tính phí. 😎

Tấm Ảnh:

 

Cùng chủ đề