Besteguide.com – Tải game, Download ứng dụng về điện thoại miễn phí cho Android, iOS.

CPU sleeper dual core 3.7 – Tắt bớt 1 nhân CPU cho máy lõi kép

Đánh giá
9.5/10

Giới Thiệu ( CPU sleeper dual core 3.7 – Tắt bớt 1 nhân CPU cho máy lõi kép )

Nội dung chính

Giới thiệu: Đây là một trong chương trình giúp bổ trợ cho máy Android tiện tặn pin ấn bằng cách tắt bớt 1 CPU không dùng đến nhiều tới, rất hấp dẫn cho các bạn chỉ dùng máy để nghe gọi hoặc nhắn tin, có vẻ tiện tặn pin cho máy bạn tới cả cao nhất. Để xử dụng mọi người Chỉ việc chọn vào “Auto Start-Up” (để mở ra phần mềm mọi khi máy bật nguồn lại), và chọn “Start CPU Sleep” là xong. Lưu ý là máy CPU lõi kép mới xử dụng tốt hơn hết nhé, máy lõi tứ thì dùng ứng dụng CPU Sleep Quad core.

Yêu cầu: Quyền root. Giá trên CH Play là một trong.99$, nơi đây là không tính phí. 😎

Tấm Ảnh:

Cùng chủ đề
Венчурные Инвестиции На Фоне Кризиса

К тому же вложиться в такие российские стартапы сейчас можно по более адекватной оценке. Планирует инвестировать еще в 10–20 проектов по такой схеме, открыть офис

Gbp Usd

Оба банка выпускали монеты с номинальной стоимостью гиней, так же как фунтов. В XIX веке законоположения ограничили выпуск банкноты самого мелкого номинала, издаваемой банком Шотландии,